LIFEGIVER (2018)

An animated VR-film directed by Mika Pollack & Petter Lindblad.

The Swedish Film Institute announces development support for the NEON scheme [2017-11-14]
We're happy to announce that Snowcloud Films have received development support of the animated VR-film LIFEGIVER within the new NEON scheme at the Swedish Film Institute. .

Synopsis
LIFEGIVER is an animated VR film dealing with refugees, placed in a science fiction format. The directors Mika Pollack and Petter Lindblad tell a story about being left to their fate and the difficult moral decisions people face in an impossible situation.

We follow a mother's struggle to save her children and herself from unquestionable destruction in a decaying and overgrown Stockholm, escaping from a detention center in the suburbs to the city center. The past hundred years have seen the earth moving closer to the sun and now the world is about to be destroyed. Humanity flees the planet, but not all are given a place in the escape.

The VR format provides an intimate and private experience, where you'll be immersed in the story and atmosphere. The feeling of being there together with the characters, being part of their desperate attempt to save themselves, is intended to provide increased empathy for the little family. Hopefully it will create new emotions and thoughts for the audience, that they will bring with them out into reality.

Synopsis (Swedish)
LIVGIVARE är en animerad VR-film som handlar om flykt, placerad i ett science fiction-format. Regissörerna Mika Pollack och Petter Lindblad berättar en historia som handlar om att bli lämnad åt sitt öde och de tunga moraliska beslut människor ställs inför i en omöjlig situation.

Vi följer en mors kamp för att rädda sina barn och sig själv från tveklös förintelse i ett förfallet och övervuxet Stockholm, från interneringsläger i förorten in till Skeppsholmen. Jorden har under hundra år rört sig närmare solen och nu är världen på väg att gå under. Mänskligheten flyr planeten, men inte alla är utvalda att följa med.

VR-formatet ger en sluten och privat upplevelse, där man har möjlighet att insupa atmosfären och sköljas över av intrycken och ge känslan av att vara på plats med karaktärerna. Närheten ger ökade empati för karaktärerna och skapar förhoppningsvis nya känslor för de som ser filmen som de kan ta med sig ut i verkligheten.